DOC

Anders Thorbjørnsen spiller trommer og Eivind Hope behersker tagenter. Anders er pensjonert psykolog og Evind arbeidet tidligere i helsetjenesten, derav navnet DOC. Begge er basert i Larvik. Duoen er satt sammen for LEX 2020 og kan bli mer enn helsebringende.